Posłuchaj, jaka jest trzecia przyczyna Twoich trudności.